Huisregels zwembad Hoogkerk

Van harte welkom in deze zwemaccommodatie. Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels en algemene voorwaarden.

 

 • Gebruikers worden geacht aanwijzingen van het personeel op te volgen;
 • Badgasten mogen geen overlast veroorzaken voor andere badgasten;
 • Roken is op het gehele zwembadterrein niet toegestaan, de rookplek is buiten het zwembad in het daarvoor bestemde vak. Vraag bij het verlaten van het badterrein bij de kassa een stempel om weer terug het bad in te mogen, Geen stempel betekent geen toegang.
 • Het dragen van zwemkleding is verplicht (tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt);
 • Gelieve te douchen voordat u het zwembad betreedt;
 • Voor uw eigen veiligheid is rennen niet toegestaan;
 • Fotograferen en filmen is niet toegestaan;
 • Voor kinderen zonder zwemdiploma geldt;
 • Zwembandjes verplicht.
 • Begeleiding 18+ verplicht.
 • Begeleiding dient bij de kinderen te blijven.
 • Hebben geen toegang tot het 25m bad en de perrons om dit bad
 • Duiken en springen van de kanten is enkel toegestaan in het 25m bad, bij een diepte van 2,20 meter;
 • (On)gewenste intimiteiten worden niet getolereerd;
 • Verbaal en/of fysiek geweld naar badpersoneel en badgasten wordt niet getolereerd
 • Houd nooduitgangen vrij van obstakels en gebruik deze alleen bij nood;
 • Alleen zachte ballen zijn toegestaan in het zwembad;
 • Gebruik van alcohol is verboden
 • Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan;
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren
 • Voor uw en onze veiligheid is cameratoezicht aanwezig;
 • Het zwembad Hoogkerk is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld;